fbpx

Máy lấy mẫu vi sinh không khí Air sampler TRIO.BAS ™ MINI

250.000.000  VND

Máy lấy mẫu không khí TRIO.BAS ™ MINI
Máy lấy mẫu vi sinh không khí Air sampler TRIO.BAS ™ MINI

250.000.000  VND

Compare