sản xuất điện tử bán dẫn

Chúng tôi hiểu rằng chất lượng phòng sạch ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng sản phẩm của quý công ty, chúng tôi sản xuất hệ thống lọc và tiệt trùng không khí, loại bỏ trên 90% virus, vi khuẩn và hạt bụi lớn hơn 100 nm. Hệ thống giám sát tiểu phân online sẽ đảm bảo chất lượng sản phẩm của quý côngty

Liên hệ tư vấn

BIOBANK VÀ TẾ BÀO GỐC

Là đại diện cho Askion – GMBH, Micronics và Stemcell Technologies, BMN cung cấp giải pháp tự động toàn diện cho Ngân hàng lưu trữ và các nghiên cứu tế bào gốc cũng như liệu pháp tế bào gốc, bảo quản tế bào gốc cuống rốn 

Liên hệ tư vấn

TƯ VẤN PHÒNG SẠCH VÀ GIẢI PHÁP

Với kiến thức về tiêu chuẩn ISO 14644-1/2:2015, ISO 21501-4:2018, ISO 14644-3:2019, ISO 14698-1/2 và kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực phòng sạch, chúng tôi có thể cung cấp giải pháp tốt nhất, hiện đại và hiệu quả