fbpx

Hiển thị 1–25 của 8177 kết quả

GIẢM GIÁ 25%

TSI 9500


GIẢM GIÁ 50%

TSI 9110


GIẢM GIÁ 25%

TSI 9303


 
 

Latest news

Dịch Vụ


Khuyến mại

-9%
298,452,000

Split-Type Tube Furnace, Tmax 1100°C

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

184,640,400

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-9%
288,288,000

Split-Type Tube Furnace, Tmax 1100°C

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

45,571,050

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-9%
637,252,000

Rotary Tube Furnace, Tmax 1300°C

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

61,582,500

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-9%
705,936,000

Vertical High-Temperature Tube Furnace, Tmax 1800°C

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

11,566,800

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
271,440

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Gentamicin Sulfate 50 mg/ml - 10ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

195,350,400

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
355,680

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Ham's F12 w/o L-Glutamine - 500ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

19,545,750

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
156,000

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu RPMI 1640 w/ stable Glutamine - 100ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

11,941,650

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
320,320

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Trypsin-EDTA 1X in solution w/o Calcium w/o Magnesium w/ Phenol Red - 100ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

201,348,000

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
1,196,000

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu DMEM High Glucose w/ L-Glutamine w/o Sodium Bicarbonate w/o Sodium Pyruvate - For 10L

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

155,991,150

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
8,394,880

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Medium 199 modified w/ Hanks' Salts w/o L-Glutamine w/o Sodium Bicarbonate - For 50L

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

314,017,200

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
951,600

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu RPMI 1640 w/ L-Glutamine w/o Sodium Bicarbonate - For 10L

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

40,537,350

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-20%
449,280

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Gentamicin Sulfate - 1g

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

207,184,950

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-20%
1,774,240

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Bovine Serum (France Origin) - 500ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

36,414,000

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-20%
724,880

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Donor Horse Serum - 100ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

4,498,200

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-20%
1,867,840

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Fetal Bovine Serum (EU Origin). Charcoal Stripped - 50ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

4,712,400

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
1,588,080

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Fetal Bovine Serum (Uruguay) - 50ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

4,016,250

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-20%
1,867,840

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Fetal Bovine Serum (South America). Charcoal Stripped - 50ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

4,176,900

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-20%
2,801,760

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Goat Serum. Heat Inactivated - 500ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

1,338,750

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-20%
2,801,760

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Pig serum. Heat Inactivated - 500ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

56,173,950

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-20%
2,917,200

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Dulbecco's Phosphate Buffered Saline 10X w/o Calcium w/o Magnesium - 10 L

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

44,339,400

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-23%
7,398,000

Đĩa nuôi cấy tế bào 384 giếng, màu trắng, đáy phẳng, không qua xử lý, vô trùng, 1 / gói, 100 / cs

Compare
-15%
39,894,750

Kit tinh sạch tế bào B non từ PBMC bằng miễn dịch – từ tính dùng máy RoboSep™

Compare
-23%
7,398,000

12 Chèn nuôi cấy Tế bào + Phiến 24 giếng, 3 μm, Màng PET, TC, Vô trùng, 12 / pk, 120 / cs

Compare
-15%
1,392,300

Kit tinh sạch tế bào NK từ máu tổng số bằng miễn dịch – từ tính

Compare
-23%
3,146,000

Bình nuôi cấy tế bào 75 cm2, nắp thông hơi, TC, vô trùng, 5 / pk, 100 / cs

Compare
-15%
33,843,600

Kit chọn lọc dương tính bằng miễn dịch-từ tính sử dụng PE cho RoboSep™

Compare
-23%
2,447,000

Bình Erlenmeyer 500mL, PETG, Nắp bịt kín, Vô trùng, 1 / pk, 12 / cs

Compare
-15%
1,392,300

EasySep Release Hu CD3 Pos Slctn Kit-Sam

Compare
-23%
14,738,000

Nest BioFactory 40 tầng, 2 nắp thông hơi rộng; TC, Vô trùng, 25295cm2, Vô trùng, 1 / pk, 2 / cs (với 4 nắp bịt kín vô trùng rộng được bao gồm riêng)

Compare
-15%
1,392,300

EasySep Hu C/E Mem CD8T Cell Iso Kit-Sam

Compare
-23%
4,660,000

Ống trữ mẫu lạnh 3.0 mL, Tự đứng, ren ngoài, Vô trùng, 50 / pk, 250 / hộp, 1000 / cs

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

EasySep Hu IgG+ Mem B Cell Iso Kit

33,415,200

EasySep Hu IgG+ Mem B Cell Iso Kit

Compare
-23%
17,883,000

Ống trữ mẫu lạnh Mã vạch 2D 2.0 mL, Tự đứng, ren trong, Vô trùng, 50 / pk, 500 / hộp, 2000 / cs

Compare
-15%
33,682,950

EasySep HLA Chim WB CD4 Pos Slctn Kit

Compare
-23%
699,000

Nắp đậy cho Lọ đông lạnh, Màu tím, 100 / pk, 1000 / cs

Compare
-15%
31,273,200

EasySep Mou Naïve CD4+TCell Iso Kit-Sam

Compare
-23%
2,330,000

Bộ lọc chân không 500 mL, 0,22 μm, PVDF, Vô trùng, 1 / pk, 12 / cs

Compare
-15%
31,808,700

EasySep Mouse/Human Chimera Iso Kit

Compare
-23%
2,738,000

Bộ lọc chân không đầu chai 250 mL, 0,22 μm, PES, Vô trùng, 1 / pk, 24 / cs

Compare
-15%
1,392,300

EasySep Ms PE Positive Slctn Kit II-Sam

Compare
-23%
5,476,000

Ống ly tâm siêu nhỏ 0,6 mL, Màu hổ phách, Hình nón, Nắp khóa, Không tiệt trùng, 50 / pk, 7500 / cs

Compare
-15%
39,787,650

EasySep Mouse CD25 Treg Positive Sel Kit

Compare
-23%
2,447,000

Hộp đầu 1000 μl, Tương thích với 303206, 1 / pk, 10 / hộp, 50 / cs

Compare
-15%
64,474,200

EasySep NHP CD4+ T Cell Iso Kit-Sam

Compare
-23%
7,515,000

Ống lấy mẫu dùng một lần vô trùng 3 mL có nắp bật, vô trùng, 50 / pk, 1000 / cs

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

EasySep Buffer

1,338,750

EasySep Buffer

Compare
-23%
2,505,000

0,36 mL Phiến giếng sâu 96 giếng, Đáy chữ V, Giếng tròn, Không tiệt trùng, 10 / pk, 50 / cs

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

Hu IgE ELISA Antibody Pair Kit

22,812,300

Hu IgE ELISA Antibody Pair Kit

Compare
-23%
4,486,000

NEST ™ MagPure® 96 Tip Combs cho các ứng dụng từ tính, tương thích với Kingfiser Flex & Presto, Sterile, 5 / pk, 50 / cs

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

Ms IL-5 ELISA Kit,10plates

160,275,150

Ms IL-5 ELISA Kit,10plates

Compare
-15%
12,973,550

40 μl 384 Well PCR Plates, Semi Skirt, Tương thích với Roche Machine, White Frame, A24 Notch, White, 10 gói, 50 thùng

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

STEMdiff APEL2-LI Medium

9,478,350

STEMdiff APEL2-LI Medium

Compare
-15%
56,643,150

Máy trộn cán cố định, 6 trục lăn, 0,5 - 80 vòng / phút

Compare
-15%
14,083,650

STEMdiff Forebrain Neuron Maturation Kit

Compare
-14%
New
13,200,000

CryoStor® CS10 Môi trường bảo quản lạnh xác định, không có thành phần động vật với 10% DMSO

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

CFU Assay Course-CA-Summer

67,419,450

CFU Assay Course-CA-Summer

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

MEF, P1, Neomycin-Resistant

23,187,150

MEF, P1, Neomycin-Resistant

Compare
-15%

Kiểm nghiệm dược

OEM Mass Flow Sensor 840206

9,350,000

OEM Mass Flow Sensor 840206

Model: Mass flow Sensor 840206 Hãng sản xuất: TSI - Mỹ

Thông tin sản phẩm

Nhóm thiết kế đồng hồ đo lưu lượng của TSI có thể phát triển cấu hình cơ học chính xác, đặc tính hiệu suất và giao diện điện tử bạn cần để tối ưu hóa thiết kế của mình. Hiệu suất đặc biệt của các cảm biến lưu lượng nhúng này có thể nâng cao hiệu suất sản phẩm của bạn và cải thiện thời gian tiếp thị phát triển sản phẩm mới.

Compare
-23%
6,291,000

Lọ trữ mẫu hình nón 1,5 mL, màu vàng, ren ngoài, có vòng đệm, vô trùng, 50 / pk, 500 / hộp, 2000 / cs

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

CryoStor CSB, 100 mL Bottle

378,598,500

CryoStor CSB, 100 mL Bottle

Compare
-15%
26,293,050

Kit chọn lọc âm tính tế bào T ghi nhớ

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

L-Glutamine (200mM), 100mL

2,249,100

L-Glutamine (200mM), 100mL

Compare
-15%
6,693,750

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-15%
8,889,300

MesenCult Human Basal Medium, 450mL

Compare
-15%
12,530,700

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

MethoCult SF H4436, 100mL

34,914,600

MethoCult SF H4436, 100mL

Compare
-15%
49,426,650

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

1 kb DNA Ladder, 100lanes

54,246,150

1 kb DNA Ladder, 100lanes

Compare
-15%
14,137,200

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-15%
38,609,550

BrainPhys Neuronal Medium N2-A & SM1 Kit

Compare
-15%
3,587,850

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-15%
551,618,550

70 µm Sealing Film for qPCR, 100 Films

Compare
-15%
10,388,700

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

RosetteSep Human B Cells, 2mL

10,013,850

RosetteSep Human B Cells, 2mL

Compare
-15%
21,420,000

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

RosetteSep Human Mesenchymal, 10mL

88,839,450

RosetteSep Human Mesenchymal, 10mL

Compare
-15%
12,637,800

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-15%
2,998,800

RosetteSep Monocyte CD36 Depletion, 10mL

Compare
-15%
5,676,300

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare

PHÒNG SẠCH

-18%

Máy đếm tiểu phân

Máy đếm hạt nano 9001

1,800,000,000

Máy đếm bụi nano Model 9001 Hãng SX: TSI - Mỹ Nước SX: TSI-Mỹ Đại diện phân phối: BMN MSI CO LTD        

Compare
248,000,000

Model: 9306-03 Hãng SX: TSI - Mỹ Máy đếm tiểu phân không khí cầm tay TSI AeroTrak Model 9306 có nhiều đặc điểm linh hoạt cho các khách hàng quan tâm đến giá cả và máy đếm hạt cầm tay đa năng. Model 9306 dễ cầm, điều khiển bằng ngón cái, dễ dàng vận hành bằng một tay.

Compare
88,000,000

Model: 9303 Hãng SX: TSI - Mỹ

Compare

Máy tiệt trùng phòng sạch BIORESET SMART Hãng sản xuất: Bioreset/ AMIRA – Ý Model: BioReset Smart Thiết kế chắc chắn kiểu ý cho việc tối ưu hóa sự thoải mái của người sử dụng. Màn hình cảm ứng màu thân thiện người dùng Phần mềm với vài cấp độ tài khoản cho phép lưu [...]

Compare


KIỂM NGHIỆM DƯỢC

Máy tiệt trùng phòng sạch BIORESET SMART Hãng sản xuất: Bioreset/ AMIRA – Ý Model: BioReset Smart Thiết kế chắc chắn kiểu ý cho việc tối ưu hóa sự thoải mái của người sử dụng. Màn hình cảm ứng màu thân thiện người dùng Phần mềm với vài cấp độ tài khoản cho phép lưu [...]

Compare

Máy đo chỉ tiêu khí hậu TSI 9565-NB

Compare
250,000,000

Máy lấy mẫu không khí TRIO.BAS ™ MINI Model: TRIO.BAS ™ MINI Hãng sản xuất: ORUM INTERNATIONAL – ITALY Tính năng chính: TRIO.BAS ™ MINI được sử dụng trong các ngành công nghiệp thực phẩm, sữa, phục vụ, HACCP, nước giải khát, mỹ phẩm, nhà máy xử lý nước thải, môi trường ngoài trời, trường [...]

Compare

Kiểm nghiệm dược

Phân Cực Kế Tự Động P8000

Phân Cực Kế Tự Động Kruss, P8000 Model: P8000 Hãng SX: Đức Tính năng chính: Các phân cực kế P8000 và P8100 là sự lựa chọn phù hợp cho các ứng dụng mà việc kiểm soát nhiệt độ mẫu cho các phép đo có độ chính xác cao là thực sự không cần thiết. Các [...]

Compare

Phân Cực Kế Tự Động Kruss, P8000-T Hãng SX: Đức Tính năng chính: Các phân cực kế P8000-T và P8100-T sẽ cho phép kiểm soát nhiệt độ bể làm lạnh trong khoảng từ 8 – 400C khi kết hợp với các ống đo có kiểm soát nhiệt độ và bộ làm lạnh. Điều đó làm [...]

Compare
280,000,000

https://www.youtube.com/watch?v=YIRBcIvNJac&feature=emb_logo

Compare
-9%
3,000,000,000

Hệ thống Celsis Accel -  sàng lọc phát hiện nhanh vi sinh vật Hãng sản xuất: Celsis - Charles River Xuất xứ: Đức Tính năng Celsis Accel ® là một hệ thống sàng lọc vi khuẩn nhanh chóng cho các nhà sản xuất dược phẩm và mỹ phẩm. Thiết kế dành riêng cho các nhà sản xuất với khối lượng thử nghiệm tầm trung. Hệ thống mang lại kết quả kiểm soát chất lượng chỉ trong 24 giờ đối với thử giới hạn nhiễm khuẩn và 4-7 ngày đối với thử nghiệm độ vô trùng, cho phép người dùng giảm thời gian lưu trữ và nhanh chóng đưa ra thị trường Charles River có thể ước tính được mức tiết kiệm chi phí khi triển khai hệ thống Celsis Accel ® trong một cơ sở sản xuất cụ thể        

Compare
19,674,600

Dịch vụ ID vi sinh MALDI-TOF:AccuPRO-ID® Quy trình kiểm tra định danh vi sinh vật MALDI-TOF tạo ra dấu vân tay phổ protein duy nhất, sau đó được so sánh với cơ sở dữ liệu MALDI đã được Accugenix® xác thực để xác định vi khuẩn và nấm men. Giải pháp AccuPRO-ID® cung cấp tỷ lệ chính xác cao hơn các phương pháp đo kiểu hình, tạo ra kết quả nhanh hơn và là một lựa chọn ít tốn kém hơn cho các chương trình giám sát môi trường thông thường.

Compare


THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM

-23%
8,680,000

Lọ trữ mẫu hình nón 1,5 mL, Màu vàng, ren ngoài, Nắp bản lề có vòng đệm, Vô trùng, 50 / pk, 500 / hộp, 2000 / cs

Compare

Kính Hiển Vi Soi Nổi 3 Mắt Kruss MSZ5000-T Mã số: MSZ5000-T Tính năng chính: –     Là một kính hiển vi soi nổi bền để kiểm tra chuyên nghiệp các thiết bị điện tử, kỹ thuật chính xác, nhựa và các sản phẩm y tế. Kính hiển vi được sử dụng để kiểm tra, lắp [...]

Compare

Mã sản phẩm : may-doc-phien-da-nang-clariostar

Compare
-6%
180,000,000

Máy đo áp suất thẩm thấu Osmomat 3000 basic Model: Osmomat 3000 basic Hãng: GONOTEC – Đức  

Compare

Kiểm nghiệm dược

Mass Flowmeter 4143

Mã sản phẩm : mass-flowmeter-4143

Compare
250,000,000

Máy lấy mẫu không khí TRIO.BAS ™ MINI Model: TRIO.BAS ™ MINI Hãng sản xuất: ORUM INTERNATIONAL – ITALY Tính năng chính: TRIO.BAS ™ MINI được sử dụng trong các ngành công nghiệp thực phẩm, sữa, phục vụ, HACCP, nước giải khát, mỹ phẩm, nhà máy xử lý nước thải, môi trường ngoài trời, trường [...]

Compare