Lưu trữ thẻ: exotoxin

Sự khác biệt giữa xét nghiệm Pyrogen và xét nghiệm nội độc tố vi khuẩn (BET) là gì?

Vì nội độc tố là một loại pyrogen nên cả hai đều xét nghiệm để [...]

Thử nghiệm pyrogen ở thỏ là gì?

Thử nghiệm pyrogen trên thỏ (RPT) được thực hiện để kiểm tra sự hiện diện [...]

Những sản phẩm nào cần xét nghiệm nội độc tố (endotoxin)?

Tất cả các sản phẩm dược phẩm tiêm và thiết bị y tế cấy ghép [...]