fbpx

Tag Archives: endotoxin indicator

BMN là đại diện Ủy Quyền của Charles River cho hiệu chuẩn máy nội độc tố

Với quan điểm đơn giản, một sản phẩm tốt thì cần phải có một dịch [...]

Yêu cầu đối với chỉ thị nội độc tố dùng trong thẩm định hầm sấy

Yêu cầu đối với chỉ thị nội độc tố dùng trong thẩm định hầm sấy [...]