Category Archives: Sử dụng sản phẩm

ISO 14644-1

  tIÊU CHUẨN ISO 14644-1: 2015 Tiêu chuẩn iso 14644-1:2105 quy định việc phân loại phòng sạch, cấp độ phòng sạch:  Tiêu chuẩn sẽ quy định:   Cấp độ phòng sạch 2. Số điểm lấy mẫu theo bảng Đối với phòng sạch có kích thước lớn hơn 1000 m2 thì số điểm lấy mẫu theo công thức […]