fbpx

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Trypsin 0.25% – EDTA 0.02% in HBSS w/o Calcium w/o Magnesium w/ Phenol Red – 100ml

498,160

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Trypsin 0.25% – EDTA 0.02% in HBSS w/o Calcium w/o Magnesium w/ Phenol Red – 100ml

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Trypsin 0.25% – EDTA 0.02% in HBSS w/o Calcium w/o Magnesium w/ Phenol Red – 100ml

498,160

Compare
Call Now ButtonCall Us