Máy đếm tiểu phân model 9110

AeroTrak 7110 hoặc 9110 Bảo hành Starburst Mô hình đếm hạt di động TSI AeroTrak® 9110 cung cấp phép đo chính xác các hạt xuống 0.100 μm!