fbpx

Test Nhanh Covid19 SARS-CoV2

1,500,000 VND

Cho phép đặt hàng trước

Quantity Price
1 - 49 1,500,000
50 - 99 1,500,000
100 - 499 1,450,000
500+ 1,375,000
Test Nhanh Covid19 SARS-CoV2
Test Nhanh Covid19 SARS-CoV2

1,500,000 VND

Compare
Call Us