fbpx

Test nhanh Covid19 SARS-CoV-2

2,100,000 VND

Quantity Price
1 - 9 2,100,000
10 - 49 2,100,000
50+ 2,000,000
xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2
Test nhanh Covid19 SARS-CoV-2

2,100,000 VND

Compare
Call Us