fbpx

Test nhanh Covid19 SARS-CoV-2

1,100,000 VND

còn 100000 hàng

Quantity Price
1 - 9 1,100,000
10 - 49 1,100,000
50 - 99 1,000,000
100+ 950,000
xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2
Test nhanh Covid19 SARS-CoV-2

1,100,000 VND

Compare
Call Us