fbpx

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu RPMI 1640 w/o L-Glutamine w/o Sodium Bicarbonate – For 10L

1,748,240

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu RPMI 1640 w/o L-Glutamine w/o Sodium Bicarbonate – For 10L

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu RPMI 1640 w/o L-Glutamine w/o Sodium Bicarbonate – For 10L

1,748,240

Compare
Call Now ButtonCall Us