fbpx

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Rabbit Serum (France Origin) – 50ml

521,040

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Rabbit Serum (France Origin) – 50ml

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Rabbit Serum (France Origin) – 50ml

521,040

Compare
Call Now ButtonCall Us