fbpx

Nest BioFactory 10 tầng; 1 Nắp thông hơi Hẹp + 1 Nắp Phốt Chốt Hẹp; Tổng diện tích nuôi: 6335cm2; TC; vô trùng, 1 / pk, 6 / cs (với 6 nắp lỗ thông hơi hẹp vô trùng và 6 nắp bịt kín vô trùng hẹp được bao gồm riêng)

1,288,600

Nest BioFactory 10 tầng; 1 Nắp thông hơi Hẹp + 1 Nắp Phốt Chốt Hẹp; Tổng diện tích nuôi: 6335cm2; TC; vô trùng, 1 / pk, 6 / cs (với 6 nắp lỗ thông hơi hẹp vô trùng và 6 nắp bịt kín vô trùng hẹp được bao gồm riêng)

Nest BioFactory 10 tầng; 1 Nắp thông hơi Hẹp + 1 Nắp Phốt Chốt Hẹp; Tổng diện tích nuôi: 6335cm2; TC; vô trùng, 1 / pk, 6 / cs (với 6 nắp lỗ thông hơi hẹp vô trùng và 6 nắp bịt kín vô trùng hẹp được bao gồm riêng)

1,288,600

Compare
Call Now ButtonCall Us