fbpx

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu MEM non Essential Amino Acids 100X w/o L-Glutamine – 500ml

1.121.120  VND

Môi trường nuôi cấy DMEM 10L
Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu MEM non Essential Amino Acids 100X w/o L-Glutamine – 500ml

1.121.120  VND

Compare