fbpx

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Medium 199 w/ Earle’s Salts w/ L-Glutamine w/o Sodium Bicarbonate – For 5L

1,596,400

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Medium 199 w/ Earle’s Salts w/ L-Glutamine w/o Sodium Bicarbonate – For 5L

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Medium 199 w/ Earle’s Salts w/ L-Glutamine w/o Sodium Bicarbonate – For 5L

1,596,400

Compare
Call Now ButtonCall Us