Máy thử độ mài mòn thuốc viên

Hãng sản xuất: TDTF- TRUNG QUỐC