fbpx

Máy lấy mẫu vi sinh không khí TRIO.BAS™ TRIO INDUCTION

334.620.000  VND

còn 50 hàng

Compare
Máy lấy mẫu vi sinh không khí TRIO.BAS™ TRIO INDUCTION
Máy lấy mẫu vi sinh không khí TRIO.BAS™ TRIO INDUCTION

còn 50 hàng