fbpx

Máy lấy mẫu vi sinh không khí TRIO.BAS™ TRIO INDUCTION

334,620,000 VND

còn 50 hàng

Máy lấy mẫu vi sinh không khí TRIO.BAS™ TRIO INDUCTION
Máy lấy mẫu vi sinh không khí TRIO.BAS™ TRIO INDUCTION

334,620,000 VND

Compare
Call Us