fbpx

Máy lấy mẫu vi sinh không khí TRIO.BAS ™ MINI

190.710.000  VND

Máy lấy mẫu vi sinh không khí TRIO.BAS ™ MINI
Máy lấy mẫu vi sinh không khí TRIO.BAS ™ MINI

190.710.000  VND

Compare