fbpx

Máy lấy mẫu vi sinh không khí TRIO.BAS™ AIRBIO ONE INDUCTION

269.280.000  VND

Máy lấy mẫu vi sinh không khí TRIO.BAS™ AIRBIO ONE INDUCTION
Máy lấy mẫu vi sinh không khí TRIO.BAS™ AIRBIO ONE INDUCTION

269.280.000  VND

Compare