Máy lấy mẫu vi sinh không khí SAS Super ISO

Model: SAS Super ISO 100
Hãng sản xuất: VWR – Ý