Máy lấy mẫu vi sinh không khí

Model: Spin Air
Hãng sản xuất: IUL- Tây Ban Nha