fbpx

Máy kiểm tra nội độc tố vi khuẩn Endosafe nexgen PTS

880,000,000 VND

Máy kiểm tra nội độc tố vi khuẩn Endosafe nexgen PTS

880,000,000 VND

Compare
Call Us