fbpx

Máy kiểm tra nội độc tố vi khuẩn Endosafe nexgen PTS

880.000.000  VND

Compare
Máy kiểm tra nội độc tố vi khuẩn Endosafe nexgen PTS