Máy đo áp suất thẩm thấu osmomat 3000 basic

MÁY ĐO ÁP SUẤT THẨM THẤU

Model: Osmomat 3000 basic

Hãng: GONOTEC – Đức

Mô tả chi tiết:

ứng dụng cho xác định khả năng thẩm thấu tổng thể của dung dịch sinh học.

Y học

Sinh lý học

Xét nghiệm lâm sàng

Nhi khoa, phụ khoa, thu tinh nhân tạo

Tiết liệu, thận học

Thẩm tách máu, lọc máu

Dược phẩm