Máy đếm hạt nano 9001

Máy đếm bụi nano Model 9001
Hãng SX: TSI – Mỹ
Nước SX: TSI-Mỹ
Đại diện phân phối: BMN MSI CO LTD