Kiểm tra nội độc tố bằng gel clot LAL

Mã sản phẩm : clot-lal

Hãng sản xuất: Charles River – Mỹ