Khúc Xạ Kế Điện Tử Kruss DR6000

Khúc Xạ Kế Điện Tử Kruss DR6000

–     Thang đo: chỉ số khúc xạ (nD), nồng độ đường sucrose, glucose, fructose và đường đảo (% Brix), người dùng mặc định

–     Khoảng đo: 1.3200 – 1.5800 nD, 0 – 95% Brix

–     Độ chính xác: ± 0.0001 nD, ± 0.1% Brix

–     Độ phân giải: 0.0001 nD, 0.1% Brix