fbpx

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu HEPES Buffer 1 M – 100ml

769,600

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu HEPES Buffer 1 M – 100ml

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu HEPES Buffer 1 M – 100ml

769,600

Compare
Call Now ButtonCall Us