fbpx

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Glutamine stable 100X. 200mM – 100ml

609,440

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Glutamine stable 100X. 200mM – 100ml

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Glutamine stable 100X. 200mM – 100ml

609,440

Compare
Call Now ButtonCall Us