fbpx

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu G-418 (Geneticin) Solution – 100ml

9,358,960

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu G-418 (Geneticin) Solution – 100ml

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu G-418 (Geneticin) Solution – 100ml

9,358,960

Compare
Call Now ButtonCall Us