fbpx

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Fetal Bovine Serum (South America). Heat Inactivated – 100ml

3,175,120

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Fetal Bovine Serum (South America). Heat Inactivated – 100ml

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Fetal Bovine Serum (South America). Heat Inactivated – 100ml

3,175,120

Compare
Call Now ButtonCall Us