fbpx

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Fetal Bovine Serum (Central America. USDA approved) – 100ml

3,642,080

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Fetal Bovine Serum (Central America. USDA approved) – 100ml

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Fetal Bovine Serum (Central America. USDA approved) – 100ml

3,642,080

Compare
Call Now ButtonCall Us