fbpx

EasySep Release Hu APC Pos Slctn Kit

55,263,600

Kit chọn lọc dương tính tế bào CD4+ bằng miễn dịch-từ tính sử dụng công nghệ giải phóng hạt.

EasySep Release Hu APC Pos Slctn Kit

55,263,600

Compare
Call Now ButtonCall Us