fbpx

EasySep Human Naïve CD8+ T Cell Iso Kit

43,643,250

Kit chọn lọc âm tính bằng miễn dịch- từ tính giúp tách bạch cầu đơn nhân trong 12.5 phút

EasySep Human Naïve CD8+ T Cell Iso Kit

43,643,250

Compare
Call Now ButtonCall Us