fbpx

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Donor Horse Serum. Heat Inactivated – 100ml

912,080

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Donor Horse Serum. Heat Inactivated – 100ml

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Donor Horse Serum. Heat Inactivated – 100ml

912,080

Compare
Call Now ButtonCall Us