fbpx

Định danh vi sinh vật AccuPRO-ID® MALDI-TOF

19,674,600

Dịch vụ ID vi sinh MALDI-TOF:AccuPRO-ID®

Quy trình kiểm tra định danh vi sinh vật MALDI-TOF tạo ra dấu vân tay phổ protein duy nhất, sau đó được so sánh với cơ sở dữ liệu MALDI đã được Accugenix® xác thực để xác định vi khuẩn và nấm men. Giải pháp AccuPRO-ID® cung cấp tỷ lệ chính xác cao hơn các phương pháp đo kiểu hình, tạo ra kết quả nhanh hơn và là một lựa chọn ít tốn kém hơn cho các chương trình giám sát môi trường thông thường.

Định danh vi sinh vật AccuPRO-ID® MALDI-TOF

19,674,600

Compare
Call Now ButtonCall Us