Chủng vi sinh ATCC (V-Z)

Mã sản phẩm : 01123

Hãng sản xuất: Ba Lan