Chủng Vi Sinh ATCC (L-O)

Mã sản phẩm : atcclo

Hãng sản xuất: Ba Lan