Chủng vi sinh ATCC (C-D)

Mã sản phẩm : atcccd

Hãng sản xuất: Ba Lan