fbpx

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Bovine Serum (France Origin). Iron Supplemented – 500ml

2,147,600

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Bovine Serum (France Origin). Iron Supplemented – 500ml

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Bovine Serum (France Origin). Iron Supplemented – 500ml

2,147,600

Compare
Call Now ButtonCall Us