Bộ giảm áp cho máy đếm tiểu phân

Model: 7960
Hãng SX: TSI – Mỹ