fbpx

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Bioguard-S – 1000ml

6.060.080  VND

Compare
Môi trường nuôi cấy DMEM 10L
Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Bioguard-S – 1000ml