fbpx

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Bioguard-S – 1000ml

6,060,080 VND

Môi trường nuôi cấy DMEM 10L
Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Bioguard-S – 1000ml

6,060,080 VND

Compare
Call Us