fbpx

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Amphotericin B – 5g

7,087,600

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Amphotericin B – 5g

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Amphotericin B – 5g

7,087,600

Compare
Call Now ButtonCall Us