fbpx

Đĩa nuôi cấy tế bào 6 giếng, phẳng, TC, vô trùng, 10 / pk, 50 / cs

2,278,000

Đĩa nuôi cấy tế bào 6 giếng, phẳng, TC, vô trùng, 10 / pk, 50 / cs

Đĩa nuôi cấy tế bào 6 giếng, phẳng, TC, vô trùng, 10 / pk, 50 / cs

2,278,000

Compare
Call Now ButtonCall Us