fbpx

Đầu hút pipet dùng cho rô-bốt 50 μl cho Hamilton, dẫn điện, có mã vạch , vô trùng,, 96 / pk, 2304 / cs

10,695,550

Đầu hút pipet dùng cho rô-bốt 50 μl cho Hamilton, dẫn điện, có mã vạch , vô trùng,, 96 / pk, 2304 / cs

Đầu hút pipet dùng cho rô-bốt 50 μl cho Hamilton, dẫn điện, có mã vạch , vô trùng,, 96 / pk, 2304 / cs

10,695,550

Compare
Call Now ButtonCall Us