fbpx

Ống lấy mẫu dùng một lần vô trùng 5 mL, nắp vặn có ren kép vô trùng tách rời, 200 ống / túi, 200 nắp / túi, 1000 ống + 1000 nắp / cs

6,239,000

Ống lấy mẫu dùng một lần vô trùng 5 mL, nắp vặn có ren kép vô trùng tách rời, 200 ống / túi, 200 nắp / túi, 1000 ống + 1000 nắp / cs

Ống lấy mẫu dùng một lần vô trùng 5 mL, nắp vặn có ren kép vô trùng tách rời, 200 ống / túi, 200 nắp / túi, 1000 ống + 1000 nắp / cs

6,239,000

Compare
Call Now ButtonCall Us