fbpx

Ống trữ mẫu lạnh Mã vạch 2D 5.0 ​​mL, Tự đứng, ren trong, Vô trùng, 50 / pk, 250 / hộp, 1000 / cs

15,152,100

Ống trữ mẫu lạnh Mã vạch 2D 5.0 ​​mL, Tự đứng, ren trong, Vô trùng, 50 / pk, 250 / hộp, 1000 / cs

Ống trữ mẫu lạnh Mã vạch 2D 5.0 ​​mL, Tự đứng, ren trong, Vô trùng, 50 / pk, 250 / hộp, 1000 / cs

15,152,100

Compare
Call Now ButtonCall Us