fbpx

Bình nuôi cấy tế bào 25 cm2, Nắp bịt kín, Không xử lý, Vô trùng, 10 / pk, 200 / cs

4,358,800

Bình nuôi cấy tế bào 25 cm2, Nắp bịt kín, Không xử lý, Vô trùng, 10 / pk, 200 / cs

Bình nuôi cấy tế bào 25 cm2, Nắp bịt kín, Không xử lý, Vô trùng, 10 / pk, 200 / cs

4,358,800

Compare
Call Now ButtonCall Us