219.0060 Đĩa 90 mm TSA + LT +ß-LactamasePlus

Mã sản phẩm : 219.0060-dia-90-mm-tsa-lt-lactamaseplus