fbpx

12 Chèn nuôi cấy tế bào + Phiến 24 giếng, 3 μm, Màng PC, Không xử lý, Vô trùng, 12 / pk, 120 / cs

8,517,000

12 Chèn nuôi cấy tế bào + Phiến 24 giếng, 3 μm, Màng PC, Không xử lý, Vô trùng, 12 / pk, 120 / cs

12 Chèn nuôi cấy tế bào + Phiến 24 giếng, 3 μm, Màng PC, Không xử lý, Vô trùng, 12 / pk, 120 / cs

8,517,000

Compare
Call Now ButtonCall Us