fbpx

1.6 mL Phiến giếng sâu 96 giếng, Đáy chữ U, Giếng vuông, Không tiệt trùng, 5 / pk, 50 / cs

3.204.000  VND

1.6 mL Phiến giếng sâu 96 giếng, Đáy chữ U, Giếng vuông, Không tiệt trùng, 5 / pk, 50 / cs

3.204.000  VND

Compare