fbpx

Ống trữ mẫu lạnh 0,5 mL, Tự đứng, Vô trùng ren nội, 50 / pk, 500 / hộp, 2000 / cs

16,339,550

Ống trữ mẫu lạnh 0,5 mL, Tự đứng, Vô trùng ren nội, 50 / pk, 500 / hộp, 2000 / cs

Ống trữ mẫu lạnh 0,5 mL, Tự đứng, Vô trùng ren nội, 50 / pk, 500 / hộp, 2000 / cs

16,339,550

Compare
Call Now ButtonCall Us