fbpx

Phương pháp mới để định lượng nội độc tố

Phương pháp mới để định lượng nội độc tố

Phương pháp mới để định lượng nội độc tố
West Pharmaceutical Services đã chuyển sang công nghệ thẻ kiểm tra nội độc tố của Charles River để xét nghiệm #endotoxin vì nó mạnh hơn xét nghiệm động học thông thường và cung cấp kết quả định lượng, chính xác về nội độc tố. Bạn đã sẵn sàng để tăng năng suất? Tìm hiểu thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *